Sr. No.Doctors NameRegister
1. Dr. V.K. PURI 1983
2. Dr. R.K.SARAN 1984
3. Dr. RAKESH VERMA 1985
4. Dr. NAKUL SINHA 1985
5. Dr. NAVNEET KUMAR 1986
6. Dr. RAMESH KUMAR 1987
7. Dr. KUMAR BHANDARI 1987
8. Dr. BIPIN BAJAJ 1987
9. Dr. S.K. DWIVEDI 1988
10. Dr. L.C. GUPTA 1988
11. Dr. HARSH AGARWAL 1989
12. Dr. DEVENDRA SONI 1989
13. Dr. PANKAJ BANSAL 1990
14. Dr. SANJEEV DHAWAN 1990
15. Dr. BALRAM BHARGAVA 1990
16. Dr. PRAVEEN CHANDRA 1991
17. Dr. G.K. ANEJA 1991
18. Dr. SHARD AGARWAL 1991
19. Dr. ATUL AGARWAL 1992
20. Dr. RAKESH K. ARORA 1992
21. Dr. NAVEEN CHANDRA 1992
22. Dr. RAJIV RAJPUT 1993
23. Dr. RAVISH KATIRA 1993
24. Dr. NISITH CHANDRA 1993
25. Dr. PANKAJ RASTOGI 1993
26. Dr. RAJIV K. KHARE 1994
27. Dr. AMRIT PAL NARULA 1994
28. Dr. SHASHI KANT SAXENA 1994
29. Dr. S. HAIDER KHAN 1994
30. Dr. SANDEEP BANSAL 1995
31. Dr. PRADEEP K. RASTOGI 1995
32. Dr. J.K. KUMAR RAO 1995
33. Dr. ULHAS M.PANDURANGI 1995
34. Dr. H.S. ISSER 1996
35. Dr. K.PRAMOD KUMAR 1996
36. Dr. PANKAJ VOHRA 1996
37. Dr. ASHOK BAKAYA 1996
38. Dr. RIPIN GUPTA 1997
39. Dr. AJAY K. PANDEY 1997
40. Dr. ANIL RATHI 1997
41. Dr. VARAD GUPTA 1997
42. Dr. ARUN KOCHAR 1998
43. Dr. PEYUSH KHERA 1998
44. Dr. NITYANAND TRIPATHI 1998
45. Dr. P.V.MANOHAR RAO 1998
46. Dr. ASEEM DHALL 1999
47. Dr. VINOD K. UNNAI 1999
48. Dr. SURESH V. BHADHAPPA 1999
49. Dr. P.C. PANT 1999
50. Dr. RAHUL GOEL 2000
51. Dr. VED PRAKASH 2000
52. Dr. NARENDRA TANWAR 2000
53. Dr. GAURAV MINOCH 2000
54. Dr. SANJAY KUMAR 2001
55. Dr. MANOJ KAKHARIA 2001
56. Dr. ANUPAM 2001
57. Dr. CHANDRA KUMAR 2001
58. Dr. HARPREET SINGH 2002
59. Dr. CHIRAJ V. SETH 2002
60. Dr. DHRUV SHARMA 2002
61. Dr. SADIQ P.A. 2002
62. Dr. ANIKET PURI 2003
63. Dr. PANKAJ MANORM 2003
64. Dr. RAVI SHANKAR DALMIA 2003
65. Dr. RUPESH GEORGE 2003
66. Dr. KARUN BAHEL 2004
67. Dr. SANDEEP KUMAR 2004
68. Dr. NISHANT GUPTA 2004
69. Dr. AMIT JAIN 2004
70. Dr. RISHI SETHI 2004
71. Dr. SIDDARATH MUKHARJEE 2004
72. Dr. ANURAG SINGHAL 2004
73. Dr. ANKUR AHUJA 2004
74. Dr. PREETI SHARMA 2005
75. Dr. ANUPAMA BANSAL 2005
76. Dr. LOVIS FISCHER 2005
77. Dr. AMAN MAKHIJA 2005
78. Dr. SHARAD GUPTA 2006
79. Dr. SANJEEV BHATIA 2006
80. Dr. M.S. SUDHAKAR 2006
81. Dr. ARUN GUPTA 2006
82. Dr. ALOK KUMAR 2007
83. Dr. AMIT KUMAR JAIN 2007
84. Dr. BHUPENDRA SINGH 2007
85. Dr. RAVI VISHNU PRASAD 2007
86. Dr. SURESH KUMAR 2008
87. Dr. MADHURI NAGURI 2008
88. Dr. NAVED AHMAD 2008
89. Dr. NITIN AGARWAL 2008
90. Dr. RAJ LAL BHAGAT 2009
91. Dr. DILJEET KAUR 2009
92. Dr. SUDARSHAN VIJAY 2009
93. Dr. AKSHAYA PRADHAN 2009
94. Dr. DEEPAK AMETA 2010
95. Dr. MUKESH KUMAR GOYAL 2010
96. Dr. VIKAS SINGH 2010
97. Dr. DEVESH KUMAR 2010
98. Dr. RITESH GANGURI 2010
99. Dr. PRAKASH KUMAR 2010
100. Dr. GAURAV K. CHAUDHARY 2010
101. Dr. PRAVESH VISHWAKARMA 2010
102. Dr. RAJEIV BHARAT KHARWAR 2011
103. Dr. VIKAS AGARWAL 2011
104. Dr. AKIL KUMAR SHARMA 2011
105. Dr. VIKAS KUMAR 2011
106. Dr. RASHI KHARE 2011
107. Dr. ABHISHAK MOHANTI 2011
108. Dr. ANUPAM MEHROTRA 2011
109. Dr. CHAMANDEEP 2011
110. Dr. GAUTAM SWAROOP 2012
111. Dr. IRSHAD AHMAD WARI 2012
112. Dr. AJEYA NILKANTH MUNDHEKAR 2012
113. Dr. PANKAJ KUMAR 2012
114. Dr. PREM RATAN 2012
115. Dr. ANSUL PATODIA 2012
116. Dr. VINEET GARG 2012
117. Dr. SAFAL 2012
118. Dr. PRASHANT DWIVEDI 2013
119. Dr. DIWAKAR GOYAL 2013
120. Dr. RAVNINDER SINGH KUKA 2013
121. Dr. PUNEET GUPTA 2013
122. Dr. SURAJ KUMAR KULKARNI 2013
123. Dr. HIMANSHU KUMAR YADAV 2013
124. Dr. NIRDESH JAIN 2013
125. Dr. RICHA SHARMA 2014
126. Dr. DHARAM PRAKASH SARAN 2014
127. Dr. AMBUKESHWAR SINGH 2014
128. Dr. MANISH JHA 2014
129. Dr. BIRENDRA KUMAR 2014
130. Dr. ADITIYA BHASKAR 2014
131. Dr. AYUSH 2014
132. Dr. ANANT AGARWAL 2014
133. Dr. SHARATH PARAMESHAGOUDA SANGANAGOUDA 2015
134. Dr. PANDURANGA PATWARI 2015
135. Dr. SATYAVIR YADAV 2015
136. Dr. RAHUL KUMAR SINGH 2015
137. Dr. LALIT MOHAN 2015
138. Dr. SAMEER GANPAT VANKAR 2015
139. Dr. KAPIL DEV DOOMRA 2015
140. Dr. RAJ SHARMA 2015